Cover Image

Voorbereidingen Scheldebeker 2019 gestaakt

Het bestuur van de Stichting Scheldebeker 2019 heeft besloten de vergunningsprocedure voor de zwemtocht van Vlissingen naar Breskens in 2019 (de Scheldebeker 2019) niet te starten.

Een en ander is het gevolg van het ontbreken van voldoende financiele zekerheden.

Voor de Scheldebeker 2019 zou in maart de vergunningsaanvraag moeten worden ingediend bij de Permanente Commissie van toezicht op de Scheldevaart. Met alle partijen rond de Westerschelde zal deze commissie overeenstemming dienen te bereiken om de Schelde op 20 juli 2019 enige uren te kunnen stremmen voor de Scheldebeker 2019. Dat kan alleen als de plannen in organisatorisch en financieel opzicht haalbaar zijn. Daarover bestaat op dit moment te weinig zekerheid.

Het bestuur betreurt deze beslissing, maar vindt het niet verantwoord om het intensieve traject van vergunningverlening en organisatie in te gaan als er onvoldoende zekerheden zijn t.a.v. de financiele middelen die de zwemtocht van Vlissingen naar Breskens in 2019 mogelijk moeten maken.

De stichting heeft daarom besloten de procedure niet op te starten en de organisatie van de overtocht in 2019 niet op zich te nemen. Men spreekt de hoop uit dat de zwemtocht in de toekomst weer kan plaatsvinden. Of andere partijen de organisatie van een volgende Scheldebeker op zich willen nemen is op dit moment nog niet bekend.