Nieuws

POSITIEF NIEUWS

    EXTRA EXTRA, READ ALL ABOUT IT......EXTRA (uit Rockopera Tommy, by the Who)
 
    Het is 25 juli, de dag dat we de Scheldebeker zouden gaan zwemmen.
    We denken dat enthousiaste zeezwemmers uitkijken naar een nieuw en positief bericht:
 
                                                        de SCHELDEBEKER 2022!!! 
 
    Verheugend is het dat we kunnen melden dat we ons sterk maken voor de organisatie van
     de Scheldebeker 2022 op een zaterdag of zondag in augustus.
    Uiteraard kunnen we die organisatie alleen maar realiseren als er geen “van buiten af
    komend onheil” over ons komt en de betrokken overheden de vergunningen willen verlenen.
    Graag doen we dan weer een beroep op de medewerking van onze vrijwilligers. Van onze
    gewaardeerde sponsoren Dow en Multraship hebben wij reeds de toezegging dat zij ons
    zullen ondersteunen.
    Na rijp beraad is besloten de Zeeuwse zeezwemtochten in het seizoen 2021 te gebruiken
    voor de kwalificatie om mee te kunnen zwemmen.
    Immers uit veiligheidsoverwegingen kunnen er maximaal 125 zwemmers deelnemen.
    Hoe de tochten kwalificeren wordt nog tijdig via de site, facebook ed gecommuniceerd.
 
    Met sportieve groet en...blijf voorzichtig,
    Marcel Oonk,vz
    Eric Veldhuizen, secr
    Jan Willem Siewe, pennm


Laatste nieuws nav Coronacrisis

Laatste nieuws over de Scheldebeker 2020

Tot onze grote spijt moeten wij meedelen dat, naar aanleiding van de maatregelen die door het Kabinet zijn genomen in verband met de bestrijding van het Covid-19 virus, alle evenementen, dus ook de Scheldebeker 2020, gepland tot 1 september as, geen doorgang zullen vinden.

De Scheldebeker 2020 gaat dus niet door!

Het bestuur beraadt zich binnenkort of- en zo ja wanneer, er weer een Scheldebeker wordt georganiseerd.

Last but not least,

wij bedanken allerhartelijkst alle sponsoren, overheden, vergunningverstrekkers en andere betrokkenen voor hun support en welwillende medewerking tot op heden.

met sportieve groet en blijf gezond,

Marcel Oonk vz

Eric Veldhuizen secr

Jan Willem Siewe pennm


Cover Image

Update over de Scheldebeker 2020

Begin oktober is het bestuur van de Scheldebeker in overleg bijeen geweest met de nautische autoriteiten. Uit dit eerste overleg is gebleken dat we groen licht hebben om te starten met de organisatie.

Lees verder


Cover Image

Scheldebeker 2020

Na het teleurstellende bericht van vorig jaar dat de stichting Scheldebeker helaas haar werkzaamheden moest staken zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Lees verder
Cover Image

Jan Brink weer eens de snelste!

Jan Brink zwom afgelopen woensdag 28 juni het snelste van Kattendijke naar Wemeldinge. De 3,8 km zwom hij in 31.55. Als tweede kwam binnen Rick Embrechts en als derde Simone de Rijcke.

Lees verder