Cover Image

Update over de Scheldebeker 2020

Begin oktober is het bestuur van de Scheldebeker in overleg bijeen geweest met de nautische autoriteiten. Uit dit eerste overleg is gebleken dat we groen licht hebben om te starten met de organisatie.

De datum van zaterdag 25 juli 2020 is ook akkoord bevonden. Als reservedatum is zaterdag 8 augustus geprikt. Zoals de zaken er nu voor staan kunnen we met een wat groter deelnemersveld dan bij de editie van 2014 van start gaan. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van het aantal volgboten dat wij kunnen organiseren en de sterkte van het zwemmersveld dat in aanmerking komt om deel te nemen. Uitgangspunt is het draaiboek zoals dat in 2014 is gebruikt. Daaruit volgt dat van de deelnemers verwacht mag worden dat zij in twee uur de overtocht kunnen volbrengen.

In onze eerste voorlopige kwalificatieopzet hebben we gesteld dat er een klassement komt uit de beste drie resultaten van de Zeeuwse zwemtochten dit jaar. Daarbij was het uitgangspunt dat er in totaal zes tochten gezwommen zouden kunnen worden. Helaas vielen de door Zwemmen Langs Walcheren georganiseerde tochten Oostkapelle-Domburg en Westkapelle-Dishoek door slechte weersomstandigheden uit. Alleen Oostkapelle-Domburg kon op de reservedatum worden ingehaald.  De keuze die wij nu dienen te maken is of we een klassement van drie uit vijf maken of dat wellicht een andere optie beter is.

Een zo sterk mogelijk deelnemersveld is in het belang van de uitstraling en veiligheid van het evenement Scheldebeker. Daarom hebben wij besloten dat een kwalificatieklassement opgesteld uit de twee beste resultaten van vijf mogelijke uitslagen de juiste keuze is.

Er is een apart klassement voor dames en heren. Het uiteindelijke aantal startende deelnemers in deze categorieën zal worden bepaald naar rato van de verhouding dames en heren in het Scheldebeker klassement.

U zult bij bestudering van het klassement uiteraard willen weten hoe groot de kans is dat u deel mag nemen. Daarvoor moeten we ook weten hoe groot het deelnemersveld zal gaan worden. Uit onze eerste verkennende gesprekken menen wij vooralsnog dat 125 zwemmers een reële optie is, maar garanties daarop zijn er uiteraard nog niet. De nummers 1,2 en 3 bij de dames en heren uit 2014 zijn gevraagd hoe zij staan tegenover een nieuwe Scheldebeker in 2020. Vijf van deze zwemmers hebben aangegeven de uitdaging graag opnieuw aan te gaan en zij zullen rechtstreeks geplaatst zijn voor deelname. Daarmee resteren er 120 plaatsen voor de overige zwemmers. De verhouding tussen dames en heren in het klassement maakt vervolgens dat er dan plaats is voor 39 dames en 81 heren.

Wordt door een geklasseerde zwemmer afgezien van deelname dan zal zijn of haar plaats worden ingenomen door de eerstvolgende heer of dame in het klassement.

Dan nog even dit.

Deelnemen aan de Scheldebeker is natuurlijk fantastisch en hopelijk kunnen velen van u dit ook daadwerkelijk doen. Maar de realisatie van een evenement met deze omvang vraagt meer dan alleen goede zwemmers. Zonder enthousiaste vrijwilligers staat het bestuur voor een onuitvoerbare taak. Medewerking van begeleidende boten en vrijwilligers op het strand bij zowel start als finish zijn van essentieel belang.

Daarom deze oproep. Heeft u vrienden, familie of heeft u wellicht zelf tijd en zin de handen uit de mouwen te steken, dan bent u van harte welkom als vrijwilliger! Meldt u aan zodat we samen de Scheldebeker 2020 kunnen realiseren.

Vlissingen, 1 december 2019

Bestuur stichting Scheldebeker