Cover Image

Scheldebeker 2020

Na het teleurstellende bericht van vorig jaar dat de stichting Scheldebeker helaas haar werkzaamheden moest staken zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Onlangs is Marcel Oonk, enthousiast zwemmer en oud-notaris te Vlissingen, bereid gevonden om voorzitter te worden van de stichting Scheldebeker. Met een groot netwerk en de juiste dosis zoutwater DNA is hij de juiste man om de Scheldebeker nieuw leven in te blazen.

We gaan dus opnieuw proberen de roemruchte zwemtocht te organiseren.

Onlangs is bij de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart een verzoek ingediend om op zaterdag 25 juli 2020 de tocht te zwemmen. 

Het bestuur van stichting Scheldebeker maakt hierbij aan alle enthousiaste zeezwemmers bekend dat wij alles op alles gaan zetten om dit mogelijk te maken.

Op dit moment valt nog niet te voorspellen of toestemming verleend zal worden en met hoeveel deelnemers we kunnen starten. Uiteraard streven wij naar een zo hoog mogelijk aantal deelnemers.

Op voorhand is wel duidelijk dat het aantal deelnemers niet onbeperkt groot kan zijn en dat we dienen te bewijzen dat iedereen over voldoende zwemcapaciteiten beschikt. Hiervoor zal een heldere kwalificatie methodiek worden opgezet.

De hiervoor gekozen systematiek is, onder voorbehoud, als volgt:

  • Van de zes Zeeuwse zwemtochten in 2019 zal een eindklassement worden opgesteld.
  • Deze zes tochten zijn: Kattendijke-Wemeldinge (26/06/19), De Zwarte Polder (17/07/19) Oostkapelle-Domburg (31/07/19), Westkapelle-Zoutelande (7/08/19), Dishoek-Zoutelande (14/08/19) en de Vlissingse Zeezwemrace (21/08/19).
  • Het klassement wordt opgemaakt met de drie beste resultaten die de zwemmer behaald heeft.
  • Er komt een klassement voor de dames en separaat voor de heren.
  • Van het totaalaantal zwemmers in de twee klassementen wordt de verhouding tussen dames en heren bepaald.
  • Naar rato van deze verhouding zullen voor de dames en de heren de startbewijzen worden toegekend voor de Scheldebeker.
  • Er zal geen apart klassement voor zwemmers met of zonder wetsuit worden gemaakt.
  • Er komt geen leeftijdslimiet, de positie in het eindklassement Zeeuwse zwemtochten is bepalend.
  • De eerste drie bij de dames, en de eerste drie bij de heren uit de uitslag van de Scheldebeker 2014, zullen direct worden geplaatst voor deelname in 2020.