Nieuws

Laatste nieuws over de Scheldebeker 2022 en de kwalificatie daarvoor.

Stand van zaken Scheldebeker kwalificatie 2022

Met enige regelmaat bereiken het bestuur van stichting Scheldebeker vragen rond de kwalificatie van een eventuele oversteek in 2022.

Veel van de antwoorden zijn terug te vinden op onze website. Nu er echter rond de geannuleerde Zwarte Polder, Dishoek-Zoutelande en de falende tijdwaarneming bij Westkapelle-Zoutelande onduidelijkheid is ontstaan willen wij hier graag wat nadere toelichting en een overzicht geven.

Wij verwachten dat de stichting Zwemmen langs Walcheren [ZLW ]de uitslag van Westkapelle-Zoutelande, na de nodige inspanningen om tot een reconstructie via Facebook en foto’s te komen, alsnog zal plaatsen op hun site. Als dat gebeurt telt deze tocht gewoon mee voor de kwalificatie Scheldebeker 2022.

Dishoek–Zoutelande zal ijs en weder dienende op de reserve datum 25-08-21 gezwommen worden en de Zwarte Polder krijgt een tweede kans op 10 september. Daarmee zouden we dus toch over vijf kwalificerende tochten in 2021 beschikken. Mocht onverhoopt toch een van deze zwemtochten geen doorgang kunnen vinden dan zal de stichting Scheldebeker zich moeten beraden over de dan ontstane situatie en u nader berichten.

De gekozen kwalificatie systematiek is, onder voorbehoud, als volgt:

Van de vijf Zeeuwse zwemtochten in 2021 zal een eindklassement worden opgesteld.

Deze vijf tochten zijn: De Zwarte Polder, Dishoek-Zoutelande, Westkapelle-Zoutelande, Vlissingse Zeezwemrace en Zoutelande-Vlissingen.

  • Het klassement wordt opgemaakt met de drie beste resultaten die de zwemmer behaald heeft.
  • Er komt een klassement voor de dames en separaat voor de heren.
  • Van het totaal aantal zwemmers in de twee klassementen wordt de verhouding tussen dames en heren bepaald.
  • Naar rato van deze verhouding zullen voor de dames en de heren de startbewijzen worden toegekend voor de Scheldebeker.
  • Er zal geen apart klassement voor zwemmers met of zonder wetsuit worden gemaakt.
  • Er zal geen systeem van voorkeursplaatsing komen voor “Zeeuwse” zwemmers.
  • Er komt geen leeftijdslimiet, de positie in het eindklassement Zeeuwse zwemtochten is bepalend.
  • De eerste drie bij de dames, en de eerste drie bij de heren uit de uitslag van de Scheldebeker 2014, zullen direct worden geplaatst voor deelname in 2022.
  • De aanvraag tot vergunning om de Scheldebeker te mogen organiseren zal uitgaan van maximaal 125 deelnemers. Of dat gaat lukken is echter op voorhand niet te garanderen.

Tot zover en blijf vooral de site volgen!!!


Het laatste nieuws over de kwalificatietochten voor de Scheldebeker 2022

Het koste wat moeite en doorzettingsvermogen van de vergunning aanvragers, maar wat een opluchting dames en heren zeezwemmers, nu er 5 zeezwemtochten door kunnen gaan, waarvan de eerste al morgen 14 juli, te weten de Zwarte Polder tocht.

De vier andere zeezwemtochten worden georganiseerd door de Stichting Zwemmen langs Walcheren, zie www.zwemmenlangswalcheren.nl. De inschrijving daarvoor is vandaag geopend!

In de voorgaande update : Positief Nieuws, hebben wij gecommuniceerd dat 3 van de 5 bovenbedoelde tochten kunnen kwalificeren voor deelname aan de Scheldebeker 2022 en hebben we in de Update over de Scheldebeker 2020 ook de systematiek van deelname uiteen gezet, immers er zijn maar 125 startbewijzen. Ook hebben we daarin aangegeven dat we die organisatie alleen maar kunnen realiseren als er geen " van buiten komend onheil " over ons komt en alsdan de betrokken overheden de vergunningen willen verlenen.

Tot zover en met sportieve groet,

Marcel Oonk vz Eric Velthuizen secr, Jan Willem Siewe,pennm


POSITIEF NIEUWS

    EXTRA EXTRA, READ ALL ABOUT IT......EXTRA (uit Rockopera Tommy, by the Who)
 
    Het is 25 juli, de dag dat we de Scheldebeker zouden gaan zwemmen.
    We denken dat enthousiaste zeezwemmers uitkijken naar een nieuw en positief bericht:
 
                                                        de SCHELDEBEKER 2022!!! 
 
    Verheugend is het dat we kunnen melden dat we ons sterk maken voor de organisatie van
     de Scheldebeker 2022 op een zaterdag of zondag in augustus.
    Uiteraard kunnen we die organisatie alleen maar realiseren als er geen “van buiten af
    komend onheil” over ons komt en de betrokken overheden de vergunningen willen verlenen.
    Graag doen we dan weer een beroep op de medewerking van onze vrijwilligers. Van onze
    gewaardeerde sponsoren Dow en Multraship hebben wij reeds de toezegging dat zij ons
    zullen ondersteunen.
    Na rijp beraad is besloten de Zeeuwse zeezwemtochten in het seizoen 2021 te gebruiken
    voor de kwalificatie om mee te kunnen zwemmen.
    Immers uit veiligheidsoverwegingen kunnen er maximaal 125 zwemmers deelnemen.
    Hoe de tochten kwalificeren wordt nog tijdig via de site, facebook ed gecommuniceerd.
 
    Met sportieve groet en...blijf voorzichtig,
    Marcel Oonk,vz
    Eric Veldhuizen, secr
    Jan Willem Siewe, pennm


Laatste nieuws nav Coronacrisis

Laatste nieuws over de Scheldebeker 2020

Tot onze grote spijt moeten wij meedelen dat, naar aanleiding van de maatregelen die door het Kabinet zijn genomen in verband met de bestrijding van het Covid-19 virus, alle evenementen, dus ook de Scheldebeker 2020, gepland tot 1 september as, geen doorgang zullen vinden.

De Scheldebeker 2020 gaat dus niet door!

Het bestuur beraadt zich binnenkort of- en zo ja wanneer, er weer een Scheldebeker wordt georganiseerd.

Last but not least,

wij bedanken allerhartelijkst alle sponsoren, overheden, vergunningverstrekkers en andere betrokkenen voor hun support en welwillende medewerking tot op heden.

met sportieve groet en blijf gezond,

Marcel Oonk vz

Eric Veldhuizen secr

Jan Willem Siewe pennm


Cover Image

Update over de Scheldebeker 2020

Begin oktober is het bestuur van de Scheldebeker in overleg bijeen geweest met de nautische autoriteiten. Uit dit eerste overleg is gebleken dat we groen licht hebben om te starten met de organisatie.

Lees verder


Cover Image

Scheldebeker 2020

Na het teleurstellende bericht van vorig jaar dat de stichting Scheldebeker helaas haar werkzaamheden moest staken zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Lees verder