Laatste nieuws over de Scheldebeker 2022 en de kwalificatie daarvoor.

Stand van zaken Scheldebeker kwalificatie 2022

Met enige regelmaat bereiken het bestuur van stichting Scheldebeker vragen rond de kwalificatie van een eventuele oversteek in 2022.

Veel van de antwoorden zijn terug te vinden op onze website. Nu er echter rond de geannuleerde Zwarte Polder, Dishoek-Zoutelande en de falende tijdwaarneming bij Westkapelle-Zoutelande onduidelijkheid is ontstaan willen wij hier graag wat nadere toelichting en een overzicht geven.

Wij verwachten dat de stichting Zwemmen langs Walcheren [ZLW ]de uitslag van Westkapelle-Zoutelande, na de nodige inspanningen om tot een reconstructie via Facebook en foto’s te komen, alsnog zal plaatsen op hun site. Als dat gebeurt telt deze tocht gewoon mee voor de kwalificatie Scheldebeker 2022.

Dishoek–Zoutelande zal ijs en weder dienende op de reserve datum 25-08-21 gezwommen worden en de Zwarte Polder krijgt een tweede kans op 10 september. Daarmee zouden we dus toch over vijf kwalificerende tochten in 2021 beschikken. Mocht onverhoopt toch een van deze zwemtochten geen doorgang kunnen vinden dan zal de stichting Scheldebeker zich moeten beraden over de dan ontstane situatie en u nader berichten.

De gekozen kwalificatie systematiek is, onder voorbehoud, als volgt:

Van de vijf Zeeuwse zwemtochten in 2021 zal een eindklassement worden opgesteld.

Deze vijf tochten zijn: De Zwarte Polder, Dishoek-Zoutelande, Westkapelle-Zoutelande, Vlissingse Zeezwemrace en Zoutelande-Vlissingen.

  • Het klassement wordt opgemaakt met de drie beste resultaten die de zwemmer behaald heeft.
  • Er komt een klassement voor de dames en separaat voor de heren.
  • Van het totaal aantal zwemmers in de twee klassementen wordt de verhouding tussen dames en heren bepaald.
  • Naar rato van deze verhouding zullen voor de dames en de heren de startbewijzen worden toegekend voor de Scheldebeker.
  • Er zal geen apart klassement voor zwemmers met of zonder wetsuit worden gemaakt.
  • Er zal geen systeem van voorkeursplaatsing komen voor “Zeeuwse” zwemmers.
  • Er komt geen leeftijdslimiet, de positie in het eindklassement Zeeuwse zwemtochten is bepalend.
  • De eerste drie bij de dames, en de eerste drie bij de heren uit de uitslag van de Scheldebeker 2014, zullen direct worden geplaatst voor deelname in 2022.
  • De aanvraag tot vergunning om de Scheldebeker te mogen organiseren zal uitgaan van maximaal 125 deelnemers. Of dat gaat lukken is echter op voorhand niet te garanderen.

Tot zover en blijf vooral de site volgen!!!