POSITIEF NIEUWS

    EXTRA EXTRA, READ ALL ABOUT IT......EXTRA (uit Rockopera Tommy, by the Who)
 
    Het is 25 juli, de dag dat we de Scheldebeker zouden gaan zwemmen.
    We denken dat enthousiaste zeezwemmers uitkijken naar een nieuw en positief bericht:
 
                                                        de SCHELDEBEKER 2022!!! 
 
    Verheugend is het dat we kunnen melden dat we ons sterk maken voor de organisatie van
     de Scheldebeker 2022 op een zaterdag of zondag in augustus.
    Uiteraard kunnen we die organisatie alleen maar realiseren als er geen “van buiten af
    komend onheil” over ons komt en de betrokken overheden de vergunningen willen verlenen.
    Graag doen we dan weer een beroep op de medewerking van onze vrijwilligers. Van onze
    gewaardeerde sponsoren Dow en Multraship hebben wij reeds de toezegging dat zij ons
    zullen ondersteunen.
    Na rijp beraad is besloten de Zeeuwse zeezwemtochten in het seizoen 2021 te gebruiken
    voor de kwalificatie om mee te kunnen zwemmen.
    Immers uit veiligheidsoverwegingen kunnen er maximaal 125 zwemmers deelnemen.
    Hoe de tochten kwalificeren wordt nog tijdig via de site, facebook ed gecommuniceerd.
 
    Met sportieve groet en...blijf voorzichtig,
    Marcel Oonk,vz
    Eric Veldhuizen, secr
    Jan Willem Siewe, pennm